Skip to main content

Full text of "Sufara - ucenje_arapskog_pisma"

See other formats
SUFARA - Arapsko pismo se sastoji od 28 harfova i to: TTARKOVT' 

- smjer pisanja harfova (HA)^ (HA)^ (DZIM)^ (SA)(Jj (TA) ^J (BA) ^j (ELIF)| | linija pisanja harfova 
(DAD)/yfl (SAD/^ (SIN)/yj (SIN) /U| (ZA)J (RA)j (ZAL)J (DAL) J 
(LAM) /J (KAF)^ (QAF)^j fFA^ ^fl (GAJN) p (AJN)p fZAlJj rtA^Jfl 

(JA) L^ ( HA )^fc (WAW) A (NUN)/*J (MIM)£ OZNAKE: I linija pisanja harfova Samoglasnici Postoje tri osnovne oznake u arapskom pismu koje pokrecu harf tj. medusobno 
ih povezuju i tako dolazi do rijeci koje imaju svoju smisao i znacenje. 

• DAMMA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i 
izgovara se kratko U (kao npr. rijec na bos.jez. DZUMA). Izgleda 
poput malog zareza iznad harfa a pise se: zamisljeni harf 
| linija pisanja harfova FETHA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i izgovara 
se kratko E (kao npr. rijec na bos.jez. RECE). Izgleda kao tanka kosa 
crta napisana iznad harfa, a pise se: zamisljeni harf 


| linija pisanja harfova t KESRA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi ispod harfa i izgovara 
se kratko I (kao npr. rijec na bos.jez. BIK). Izgleda kao tanka kosa crta 
napisana ipod harfa, a pise se: zamisljeni harf | linija pisanja harfova Planirano slovo br. 1 iNauceno D lijevo 
desno ELIF hmja pisanja harfova « OPIS HARFA: SPAJANJE: -(;)- POZICIJA: 
^ IZGOVOR: Harf ELIF je jedna uspravna linija koja se pise odozgo 
naprema dole. 

Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima mogucnost spajanja. 

pise se u visini linije pisanja harfova. 

glas kojije svojom bojom i zvukom izmedu slova EiA na kraju tl u sredini na pocetku II samostalno II 
Planirano slovo br. 2 iNauceno E P lijevo J' desno DAL linija pisanja harfova « OPIS HARFA: SPAJANJE: -(;)- POZICIJA: 
^ IZGOVOR: Harf DAL je jedna savijena linija u obliku luka koja se 
pise odozgo naprema dole. 

Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima mogucnost spajanja. 

pise se u visini linije pisanja harfova. 
glas koji odgovara nasem slovu D. na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


2 >. i 


2 > i 


U. 


*J 


J) 


J ) 


■*■-' 


-4-"' Primjeri 


* 


** 
^ 
j» 


J 


J 
J 
j 


j 


j 


* 
> 
^ 


** 


JJ 


jll 


bj 
b 


jb 


bj 


ji 


** 


** 


** 


•• •• Planirano slovo br. 3 iNauceno I A lijevo J' desno ZAL linija pisanja harfova OPIS HARFA: « SPAJANJE: -(;)- POZICIJA: 

^ IZGOVOR: harf ZAL je jedna savijena linija u obliku luka iznad 
kojeg se nalazi tacka kao sastavni dio slova, a pise se 
odozgo naprema dole. 

spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima mogucnost spajanja. 

pise se u visini linije pisanja harfova. 

vrhjezika se stavi na prednjie gornje zube i izgovori se 
slovo Z, prilikom izgovaranja harf a ZALjezik se povlaci 
nazad. na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


3 


3 

'V, 


♦ 

J 

■*-■' 


♦ 

J 

-4-" Primjeri 


* 

J 


♦ 

J 


J 
* 

j 
♦ 

j 


* 

j 


lij 


JJJ 


JJI 


At 

Ijj 
* 

jj 


* - 

jjj 


51 


** ** 


*" *" 


** 


** 
** 


** 

Planirano oznake iNauceno Tenvin i Sukun 

Postoje tri razlicita tenvina u arapskom pismu koje se nalaze na kraju rijeci i to 
samo na imenicama. Oni su u osnovi nastavak hareketa (pokretaca harfova) s 
tim sto im se dodaje duplikat istog: 

• TENVIN «EN» odnosno udvostrucena fetha: zamisljeni harf | linija pisanja harfova 

t TENVIN «IN» odnosno udvostrucena kesra: zamisljeni harf s I linija pisanja harfova TENVIN «UN» odnosno udvostrucena damma: zamisljeni harf & § / ili \ SUKUN je oznaka koja se nalazi iznad harfa i koja ga smiruje tj. u torn 
slucaju harf se izgovara bez samoglasnika, kao primjer slova «S» u 
rijeci «mesdzid» zamisljeni harf 0.0, linija pisanja harfova Primjeri 


♦ 
j 


* 
j j 1 


I 


1 


z 
£ 
£ 


bj ♦ 

** ** 


** ** ** 
2 


** 


? " 
2 " 


** 


** 


Napisi sam: 
* 


— 


— — 
— — 


— 


1 


— 


— — 
— — 


— 


J 


— 


— — 
— — 


— 


♦ 

J 
— 


— — 
— — 


— 


J 


— 


— — 
— — 


— 
♦ 

J Planirano slovo br. 4 iNauceno B lijevo 
desno RA linija pisanja harfova « OPIS HARFA: SPAJANJE: -©- pozicija: ^ IZGOVOR: Harf RA je jedna polusavijena linija u obliku luka, a pise 
se odozgo naprema dole. 

Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima mogucnost spajanja. 

kraci gornji dio harf a se pise na liniji pisanja, dok duzi i 
donji dio harf a pise se ispod linije pisanja harfova. 

harfRA priblizno odgovara nasem slovu R, stim sto kod 
izgovora damme ifethe slovo RA/RJJ se izgovara krupno, 
a kod kesre takno RI. na kraju u sredini na pocetku samostalno J J Primjeri ■&- ~^~ ~^~ -* -3- -3- -3- ♦ -AJJ * y_ _L^J_ _^L_ _A^l_ ^_ _J_> J* 

A. Primjeri 


i * '\' 


i* * " ^ 

p^ 1 


JJt Jj 


Ijjj jb 


ol 


,j| 


J J 
J 


J 


** 


? 


*s 


** 


■z p ^ 


^ ^ ^ ^ 


-° t 
n J 


\ \J \J J 


J ,JI 
v-j 
V - 
v - 


Napisi sam: 


— — 


— — 


— 


J 
J 


— — 


— — 


— 


J 

p 

J- 


— — 


— — 


— 


J- Planirano slovo br. 5 I iNauceno lijevo 
desno ZA linija pisanja harfova OPIS HARFA: « SPAJANJE: Harf ZA je jedna polusavijena linija u obliku luka iznad 
koje se nalazi tacka kao sastavni dio harf a, a pise 
se odozgo naprema dole. 

Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima mogucnost spajanja. -©- POZICIJA: ^ IZGOVOR: kraci gornji dio harf a kao i tacka pise se iznad linije 
pisanja, dok duzi i donji dio harf a pise se ispod linije 
pisanja harfova. 

harfZA odgovara nasem slovu Z na kraju u sredini na pocetku samostalno 3 ♦« ' 3 

•i ♦« ' J J Primjeri i* -± -5 -& -J- -z)- -& -5 -±5- 


OS- y- -db>- -^- ny- -^- -dt>- -da- 10 Primjeri ■3*3- -&*- -±)±- -±r- -4H- -±?*- »*. * j*±- -^r- -4^- -^- # J» 0^ -M^- -^4 Napisi sam: 11 J J J * Planirano slovo br. 6 w iNauceno lijevo \XJ 
/0- / desno BA linija pisanja harfova OPIS HARFA: « SPAJANJE: -©- pozicija: ^ IZGOVOR: Harf BA je jedna polusavijena linija u obliku posude 
ispod koje se nalazi tacka kao sastavni dio harf a, a pise 
se odozgo naprema dole te se na kraju doda tacka. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

kriva linija poput posude, pise se sa desna na lijevo pri 
tome ostajuci na linij pisanja harfova, dok se tacka pise 
ispod slova i ispod linije pisanja harfova.. 

harfBA odgovara nasem slovu B na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


2 

*■■■ y i 
♦ 

3 


2 

♦ 

3 


i 
♦ ^ ■"' 

2 


* ; ; 

2 


Primjeri 


* 

** 


J» 


c 


^ ♦ 


» 

SO 


♦ 


♦ 
*J^* 


♦ 


♦ ♦ --♦ 


J ♦- 


♦ 


J^ 


♦ ♦ 12 Primjeri 


j***- -db*- ^o 1 vo ^e- -=t* ♦ ♦ V* V V £♦ -♦ ♦ j»j» o^ Napisi sam: 13 * ♦ ♦ : ♦ Planirano slovo br. 7 B iNauceno lijevo \XJ 
desno TA linija pisanja harfova OPIS HARFA: Harf TA je jedna polusavijena linija u obliku posude 
iznad koje se nalazi dvije tacke kao sastavni dio harfa, a 
pise se odozgo naprema dole, te se dodaju dvije tacke 
iznad slova. « SPAJANJE: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. -(:)- POZICIJA: kriva linija poput posude, pise se sa desna na lijevo pri 
tome ostajuci na linij pisanja harfova, dok se tacke pisu 
iznad slova. tt 4) IZGOVOR: harf TA odgovara nasem slovu T. na kraju u sredini na pocetku samostalno 3 4 

ft 4 3 

2 **A 3 4 
2*f 2 3 2 3 
ft 2 3 
ft Primjeri -J oj* ■fi o ^ -^-^ J-> *Lu ^ 14 Primjeri 
ti 


2 ♦v ♦,> ♦ 


♦ ♦ 

cu5\ 


JJ* ♦ v v-J 


*♦ " " ° " " " 


J* J* 


Napisi sam: 


* 


— — — — — 


— — — — — 
♦♦ — — — — — 
J 


— — — — — 

♦♦ 

J 


— — — — — 


— — — — — 
4- 15 Planirano slovo br. 8 d iNauceno lijevo \XJ 
desno SA linija pisanja harfova OPIS HARFA: Harf SAjejedna polusavijena linija u obliku posude 
iznad koje se nalaze tri tacke kao sastavni dio harfa, a 
pise se odozgo naprema dole, te se dodaju tri tacke iznad 
slova. £^ SPAJANJE: 
Jt\. POZICIJA: Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

kriva linija poput posude, pise se sa desna na lijevo pri 
tome ostajuci na linij pisanja harfova, dok se tacke pisu 
iznad slova. /ffis IZGOVOR: Vrhjezika nasloniti naprednje gornje zube i lagano 
pustiti da prostruja vazduh za izgovor slova S. na kraju u sredini na pocetku samostalno 5 ** A*:. 3% I ▼-.. 1 2*4 
J i ; Primjeri * A °i J^ A 


* ♦ ♦ " ^ u - OOJ -*■ 16 Primjeri ±l^ «*jjjI B^ls _^L d^i 


4jjI >J1ujI -05-^. AA „♦♦ ♦♦ „ A Napisi sam: 17 A 

J 


Planirano oznaka iNauceno Tesdid - pojacanje Oznaka koja se nalazi iznad harfa u obliku slova w ( — ) u arapskom jeziku 
naziva tesdid tj. ono sa dime se nesto priteze, odnsno harf na kojem se nade 
izgovara se poduplano npr. i rj 


Tesdid moze da dode iznad harfa u sredini i na kraju rijeci. 

• Tesdid i njegova pozicija u odnosu na harf i ostale oznake: zamisljeni harf | linija pisanja harfova 
18 Planirano slovo br. 9 a iNauceno lijevo 


desno linija pisanja harfova OPIS HARFA: fc^ SPAJANJE: 
-(*)- POZICIJA: /fflN Q IZGOVOR: Harf NUN je jedna polusavijena linija u obliku posude 
iznad koje se nalazi tacka kao sastavni dio harf a, a pise 
se odozgo naprema dole, dodavsi tacku iznad slova. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova na pocetku i u sredini rijeci , dok samostalno i 
na kraju rjeci veci dio harf a spusta se ispod linije pisanja 
harfova. 

Harf NUN odgovara nasem slovu N.. na kraju u sredini na pocetku samostalno ♦ *... i 

u ♦ Primjeri -fcK ♦ * a 2* Mj±- -^H- ^ 


* ^L_ _^J_ 19 Primjeri 
" %i * 1% ' ' * \ 


55 


CLu\ ljuJ AAj Ab 


6 1 
w^ 

* %* 


4 — U J /JJI Clulu 


ajI 


* 


w 


** " " ° " " " ° t 
4jj J OJl 


•^ ^ ♦ 


Napisi sam: 


— 


— — — — 


— 


♦ 


— 


— — — — 


— 


♦ 


— 


— — — — 


— 


J 


— 


— — — — 


— 


2 

♦ 
♦ 


— 

— 


♦ 20 Planirano slovo br. 10 I iNauceno lijevo (P 2 \ desno V VAV linija pisanja harfova OPIS HARFA: £) SPAJANJE: _0_ POZICIJA: tt IZGOVOR: Harf VAVje slovo koji najvise nalikuje nasem znaku 
ZAREZ, a pise se sa sredine prema gore gdje se naglo 
zaokrece na dole i zavrsava ispod linije pisanja harfova. 

Spaja se samo sa desne strane. 

gornji dioharfa tj. kruzic ostaje na liniji pisanja dok 
zavrsni dio harf a tj rep se pise ispod linije pisanja. 

Harf VAV priblizno odgovara nasem slovu V stim sto se 
ovaj izgovara skupljenih usana. na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


► 

2 'V% ' 

A* 


► 


J> 


:i/ 


Primjeri 


J *a 


4j 


™ 


9 9 $ 
9 9 
J J J 
K \ a J 4 a 


♦♦ 

OJ 4a Ja 
w 
JJ7 J 21 V ^ 9- ^ 53 ^ ^ 0% ? ^^0 Primjeri 

*^H ^ 3^ — ±&? &- ♦♦ ♦ *! ♦ i . ♦♦ O^jul-^ 4ju[ JjJ JJj o » _^j LJJ) (j Napisi sam: - J i - i 

- J 22 Planirano slovo br. 11 B iNauceno lijevo 
desno S JA linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 SPAJANJE: A\ pozicua: ^ IZGOVOR: HarfJAje iskrivljena linija koji najvise nalikuje nasem 
slovu S, a ispod koje se nalaze dvije tacke koje sacinjavaju 
jednu cjelin t. harf J A.. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova na pocetku i u sredini rijeci , dok samostalno i 
na kraju rjeci veci dio harf a spusta se ispod linije pisanja 
harfova. 

Harf J A odgovara nasem slovu J. na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


3>>2 


2 
T } ^. 1 

32 


i 

3 2 


.... «« • 


Primjeri 


£ 


c- iS lS 


l5 i_5 v -^ ^-^ 
♦♦ 

Z <- <- j» a ^ * 


♦♦ 

53 ^ 


♦♦ 


-•♦ ♦♦ 


*** 


J** 


♦♦ 23 Primjeri £ ^ o' ^ it* it ' Jo ^3 — u^ — Chj — A $'. ^z*' * * ♦-* 

♦♦♦ Napisi sam: 24 


tf o cS x$ \» Planirano slovo br. 12 D iNauceno lijevo 
desno LAM linija pisanja harfova •> opis harfa: 
£) spajanje: 
A\ pozicija: tt IZGOVOR: HarfLAM je iskrivljena linija lici na udicu, 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova na pocetku i u sredini rijeci , dok samostalno i 
na kraju rjeci manji dio harfa spusta se ispod linije 
pisanja harfova. 

HarfLAM odgovara nasem slovu L, stim sto se izgovara 
malo tanje. na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


JV 

▼ ■' 


2 .4 


i 

.J} 


J; 


Primjeri 


J- 


'A. h J 3 


°J 
4 Mil OAJ L^JUJ 


'* 


w* 


» ** ^ ** 


T 25 Primjeri 


jJa 


Ha , Lb Jjj , La iLJ 


_____ ^ aj^i _Jdl 


Zapamti! 


V = i + D V=M ^i + 3 


Napisi sam: 


— 


'J 
- - - - - J- 
— 
— 


_____ a. 


— 


si 

J- 26 Planirano iNauceno J J Dugi samoglasnici A, V i I 

Dugi samoglasnici su u osnovi harfovi (bez oznaka) J j I koji kada se nadu 
iza nekog harfa preuzimaju njegovu oznaku te ga produzuju za dvije duzine. 

Tako da se: 

• iza harfa koji ima oznaku fetha doda ij j I pa nastaje dugo A J^ (ji 4 

• iza harfa koji ima oznaku kesra doda \j pa nastaje dugo I (sri 

• iza harfa koji ima oznaku damma doda j pa nastaje dugo U J^ 

• Kada se Elif maksur nade iza jednog od harfova tada se fetha izgovara 
produzeno (A) i traje dvije duzine, npr. J& - J Primjeri: 


+& — & JUolJ ^y SU^ Ji\ Uj -W 3i5 ^ ♦ ♦ ♦♦♦■ io^ 27 Planira slovo br. 13 iNauceno J J lijevo 
desno linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 SPAJANJE: _0_ POZICIJA: tt IZGOVOR: HarfFAje iskrivljena linija u obliku posude koja u 
desnom dijelu ima spojen kruzic a iznad kojeg se nalazi 
tacka kao satavani dio slova. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova. 

HarfFA odgovara nasem slovu F. na kraju u sredini na pocetku samostalno &r 4 'J 3 ^.. 


Primjeri <^3 

♦ 3 e3 * ♦ 
e3 e3 <ul2 jlyl ^!mj ljia ^3 28 Primjeri 


x*^ — U^ — =H aj - ** ♦ i * ♦ t < * ♦♦ " ♦ 

_0J3 '>* ^'J^ L ^ Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■ Nauceno ; S : fe s Ucimo Planirano ■* ' <^f " -* gv^l >**/>..<£ > ^ 'kw**: Y4^t *** *<* s *}• W*"' E 


Napisi sam: 
29 Planirano slovo br. 14 iNauceno □ J J j lijevo 
desno KAF linija pisanja harfova OPIS HARFA: £^ SPAJANJE: 

Jty POZICUA: ^Jn IZGOVOR: HarfKAFje iskrivljena linija u obliku posude koja u 
desnom dijelu ima spojen kruzic a iznad kojeg se nalaze 
dvije tacka kao satavani dio slova. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova. 

HarfKAF se izgovara tako sto se jezik povuce ka 
unutrasnjosti grla gdje i nastaje izgovorivsi jako K. na kraju u sredini na pocetku samostalno 4 *♦♦ 3 A 

4~ 3 +. JA 3 1 A 

^ Primjeri -t*- 
♦ ♦♦. o 
♦♦ Oil s +*- * -3 J3 * ^ 

o 35 " Qj3 -fc*- ♦ ♦♦ 
L-fl3 4J- eiii- 30 Primjeri Ijlflj t-^ 4 9 O jf^ tllftSl j£->M U&3 fl ,IJ JUfl2 ^ J jili -tJ^ -Jy**- J» 33 53 i5j^l jljjJ Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■ Nauceno ; i^Ucimo Planirano j * j- . -• ^ ,* gV^UL * *<* ^ »^ *'f^' "" '•' — ^ruol^JO^b/^ 
-1 


jj Ja^tf-fr- Napisi sam: J ■<> 31 Planirano slovo br. 15 iNauceno 9 iS t_3 J t5 /£ lijevo 
desno MIM linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 SPAJANJE: _0_ POZICIJA: ^Jn IZGOVOR: HarfMIM imaformu koja najvise lici nasem slovu P, tj. 
mali kruzic koji se nadovezuje na pravu liniju. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se sa desna na lijevo pri tome gornji dio harfa tj. 
kruzic ostajuci na liniji pisanja harfova dok se linija 
spusta ispod linije pisanja harfova. 

HarfMIM odgovara nasem slovu M. na kraju u sredini na pocetku samostalno »3 t 

Primjeri s ▼ 3 i" — f — r — r * 

^ Ho £«- ^53 J* J— lo ^fcK fW- 32 Primjeri J* . , - -* ° ♦♦ ° - # ° dtla-al 4flUUjJ ULOft^ jft^U fOJ ^^*-U — Sh ^ 4M^M — _^4 Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■ Nauceno ; i^Ucimo Planirano "5 IV ^ >. ^< =. 
C^JaSJ^hiJ^ Napisi sam: r f 33 Planirano oznaka iNauceno iS t_3 J t5 Hemze f Hemze je glas koji ne postoji u nasem jeziku a izgovara se kratko 
ispustajuci glas kroz stisnuto grlo. Izgledom najvise lici nasem slovu c koje se 

spaja sa kratkom kosom crtom i tako tvori hemze 9- . Pise se iznad harfova 1$ J 

i ispod harfa I kao i samostalno 9- . Kad dode napisan sa sukunom, izgovori se 

kao pluglas naslonivsi se na prethotdno izgovoreni harf, npr. jjj E = I = s 

$■ $. J*** 


U svakom navedenom primjeru „hemze 9- " izgovara se kratko! 34 Planirano slovo br. 16 iNauceno J J J j 
KAF linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 spajanje: -(*)- POZICIJA: ^ IZGOVOR: HarfKAFje kriva linija koja lici na udicu a iznad koje se 
(kada stoji samo) nalazi znakpoput slova S, dok se na 
pocetku i u sredini rijecipise bez tog dodatka. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova. 

Harf KAF priblizno odgovara nasem slovu K ali se 
izgovara malo mekse. na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


3 
^ 


* •■-' 2 


Primjeri 


iJ - 


o 3 ji 


J d 


its' 
r : ilk 


\ * * ' \ 35 Primjeri 2Ll =JJ5JI o I 

J* C j^jLl* l£Jl ^j Jl dLI tip V * ^ 


Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■Nauceno ; iA^Ucimo Planirano s^i Napisi sam: J dL 36 Planirano I slovo br. 17 iNauceno | J f J t_3 J t5 ^ lijevo a desno HA linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 spajanje: -(*)- POZICIJA: ^ IZGOVOR: HarfHA imaformu kruga had se nade samo Hi na kraju 
rjeci, dok na pocetku i u sredini rijeci lici na dva kruga 
jedan u drugom ilijedan iznad drugog. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova. 

HarfHA priblizno odgovara nasem slovu H i izgovara se 
krupno i iz dubine prsa. na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


3 2 A 


V- 


2f J 


i 

.•-&* 


Prin 


ljeri 
i 


3 
4- 
^ ^ ^ 
**• 

-A 


oJb La 


♦♦ L* 


U JJ 
^7^ 37 * o Primjeri 4JJI y* J i J^gJLj ^ La j 4JJI dljtA 


JJ - JJ „ O^lSJl p* ujjl^b Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■ Nauceno ; iA^Ucimo Planirano 


< ^. . »■ c 


c- 


>- "f ? >^/ ^ /i^ ^s* , ^ r f^^> ^ > Napisi sam: ^- 

4- 38 Planirano 1 slovo br. 18 iNauceno J iS t_3 J t5 ^ lijevo 
desno HA linija pisanja harfova OPIS HARFA: « SPAJANJE: _/S_ POZICIJA: z»s IZGOVOR: Harf HA je polukriva linija koja se nadovezuje na znak 
koji lici na nase slovo C i takav oblik ima kada stoji 
samostalno i na kraju rijeci, dok se na pocetku i kraju 
pise bez tog produzetka. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova kadaje na pocetku i sredini, a samostalno i na 
kraju nastavak se spusta ispod linije pisanja harfova. 

Harf HA ne postoji u nasem jeziku. Izgovara se tako sto 
se grlo masimalno stisne sto je vise moguce ipusti da 
prostruja jak i ostar glas HA. na kraju u sredini na pocetku samostalno t * D Primjeri c * i £- c £ 

39 Primjeri 0^ fr£^J J^l 4l)l y» JJ J^ # A ^ , - 53 6 r !^l ffi 4^M f^-^l fr l*^ US 6^^-ljJ' |» -»j Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■ Nauceno ; iA^Ucimo Planirano 
Napisi sam: e 40 Planirano I slovo br. 19 iNauceno J iS t_3 J t5 ^ lijevo 
desno HA linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 SPAJANJE: 
./tv POZICIJA: ^ IZGOVOR: HarfHA izgleda kao i prethodno nauceni harf tj. HA, s 
tim sto ovo ima iznad tacku kao sastavni dio harfa 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova kadaje na pocetku i sredini, a samostalno i na 
hraju nastavak se spusta ispod linije pisanja harfova. 

HarfHA ne postoji u nasem jeziku. Izgovara se tako sto 
se pusti zrak kroz blago stisnuto grlo gdje i nastaje hrapav 
i os tar glas HA. na kraju u sredini na pocetku samostalno r 
► ♦ 4 

r 3 r 
i 

♦ 2 Primjeri i!& ♦ 
£ C £ £ £ o J» * Ik 41 4jL<uL^ 


Primjeri *^o c ♦ 
^ ^ c o 9- ISiIm, , ^S .111 D . ,111 .'tell *i UjL>» (jlS' L a JJ-LaJl j&-> j^ Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■ Nauceno ; i^Ucimo Planirano ■* **<k.f * ■* m®&> 


Napisi sam: e 42 Planirano B slovo br. 20 iNauceno J iS t_3 J t5 P lijevo 
desno \T. DZIM linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 SPAJANJE: A\ pozicija: ^5n IZGOVOR: Harf DZIM izgleda kao iprethodno nauceni harf tj. HA, 
s tim sto se sad tacka nalazi ispod linije pisanja harf a i 
biva sastavni dio harfa 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova kadaje na pocetku i sredini, a samostalno i na 
kraju nastavak se spusta ispod linije pisanja harfova. 

Harf DZIM je najblizi nasem slovu Dz, s tim stoje ovo 
nesto krupnije pri izgovoru na kraju u sredini na pocetku samostalno Is--- ' ▲ V < 2 ♦ 
3 2 Primjeri i* 3 C £ £ £ 


ik 33 J» Ik i* r^ 43 Primjeri * * ? 


J» 2 

*lg-a iJ^J S „ „ c. J» J» 55 ll > c>? ( ^H»j3>li Jl^jJI j J^-jJ ^ OS ^ ^ 0„„ 0„ Jl 55 „ ^ Prakticni primjeri iz Kur'ana. I Nauceno WW Ucimo Planirano -' * S J jt .-* S&M 5] ol». v*V JL »j»* ^^■*J? JL 4>^*^©£50 ^Cl?ju^t i^J 


^^^s*> .^ ^> fl---*^rf^'^^ Napisi sam: "£ G- 44 Planirano slovo br. 21 iNauceno J iS t_3 J t5 ^ lijevo 


\ 

4 desno N^V SIN linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 SPAJANJE: 
jtv POZICIJA: ^5n IZGOVOR: HarfSIN izgleda poput dvije male posude koje su 
naslonjene najedu vecu. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci (dvije manje 
posude) na liniji pisanja harfova kadaje na pocetku i 
sredini, a samostalno i na kraju (velika posuda) se spusta 
ispod linije pisanja harfova. 

HarfSIN odgovara nasem slovu S. na kraju u sredini na pocetku samostalno < U*j < ►..; <* *.: ^ Primjeri 


i -y— ■fcK 


■fcK * ■3*- -f iL-. 
"it ~ ♦ " ° D^- 45 4 "I fV^w Primjeri C ai^xll ^ gi 4-U JLil ^jja ° j^ju^jl Slj I^jL^ La (3^^^ 4jLjjJ C 


Prakticni primjeri iz Kur'ana. I Nauceno <%£%$■ Ucimo Planirano J ^*<Lf *" -* &fia&»e Napisi sam: U" .<>*■ 46 Planirano slovo br. 22 iNauceno lH J J J J j P lijevo 


/ desno <^v ^ — 
SIN linija pisanja harfova OPIS HARFA: £5 SPAJANJE: 
jtv POZICIJA: ^ IZGOVOR: HarfSIN izgleda poput prethodnog slova SIN, a razlikaje 
u tome da se dodaju tri male tacke iznad. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci (dvije manje 
posude) na liniji pisanja harfova kadaje na pocetku i 
sredini, a samostalno i na kraju (velika posuda) se spusta 
ispod linije pisanja harfova. Zatim se dopisu tri tacke kao 
sastavni dio slova. 

V V 

HarfSIN odgovara nasem slovu S. na kraju u sredini na pocetku samostalno 


;( j*> t 6 

'"1 H 6 <■ 3 mW ' 


Primjeri 


i\±Jl 


s -&*>- t^~ + (J<tlflrtl<» A -&*- -tK- 47 Primjeri 

^1 j< f - l j All U La L Ja 

Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■ Nauceno ; S : fe s Ucimo Planirano 

-y « ^ ^ jf w.-*s ^-~*^ "wiyF* - ~^-^ N «~— -^ 

Napisi sam: 

u* 

i 

^_ 

48 
Planirano slovo br. 23 iNauceno lH lH J J J J j ^ lijevo 
linija pisanja harfova •> opis harfa: 
£) spajanje: 
A\ pozicija: ^5n IZGOVOR: HarfSAD izgleda poput soljice sa velikom drskom. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje tako da savijena linija u 
krug (drska) ostaje na liniji pisanja harfova, dok 
polusavijana linija (soljica) ostaje na liniji pisanja 
harfova kadaje u sredini, a samostalno i na kraju se 
spusta ispod linije pisanja harfova. 

Harf SAD priblizno odgovara nasem slovu S, stim sto se 
harfSAD izgovara krupno i skupljenih usana kao kad se 
zeli izgovoriti slovo O. na kraju u sredini na pocetku samostalno t ^~ -4- 
Y. - ; 3 ■)<■ <4 •■" <■■ * J *• 2 Primjeri 


3 ^2~ Qg> Qg> ^2- V^lo j» j» b Luo jLuj 49 Primjeri 
JL £ OS- s dy J->JJ J.s^lL-3 j-oju \ j Lfl^ \j Lud 1 1 i ^ t ° ^ f " t"°" ° ♦ ♦ " Prakticni primjeri iz Kur' ana. ■ Nauceno ; iA^Ucimo Planirano j *^j ^ -° 
-f .-^ »-* r*v 


^5 Napisi sam: U« o* 50